Struktura Katedry Reumatologii i Rehabilitacji

 

KATEDRA REUMATOLOGII I REHABILITACJI
KIEROWNIK: PROF. DR HAB. N. MED. WŁODZIMIERZ SAMBORSKI

 

KLINIKA REUMATOLOGII I REHABILITACJI
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski 
     Pracownia Praktycznej nauki Fizjoterapii
     Pracownia Antropomotoryki
     Pracownia Fizjoterapii Pediatrycznej
     Pracownia Balneologii i Immunologii Wysiłku
     Pracownia Chorób Metabolicznych Kości i Tkanki Łącznej
 
KLINIKA REHABILITACJI
Kierownik: dr hab. n. med. Przemysław Lisiński Prof. UM
     Pracownia Rehabilitacji Klinicznej

 

Adres Katedry (KRiR): Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degii Uniwersytetu Medycznego im. K. marcinkowskiego w Poznaniu 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147