PRACOWNIA ANTROPOMOTORYKI
KIEROWNIK: dr n. o zdr. Anna Kostiukow
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 (wejście D, 1 piętro, pokój 116)
tel: 61 831-02-48
 
PRACOWNICY