PRACOWNIA PRAKTYCZNEJ NAUKI FIZJOTERAPII
KIEROWNIK: dr n. o zdr. Agnieszka Krawczyk-Wasielewska
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 (wejście D, 1 piętro, pokój 115)
tel: 61 831-02-48
 
PRACOWNICY
 
Adiunkt:
 
Asystenci:
 
Instruktorzy:
 
DYDAKTYKA
 
Propedeutyka fizykoterapii
Fizykoterapia
Kinezyterapia I
Masaż leczniczy
Biomechanika kliniczna
Elektroterapia
Hydroterapia
Kinezyterapia
Podstawy kinesiotapingu
Termo-, lasero-, magnetoterapia
Terapia manualna
Aktywność ruchowa adaptacyjna