MGR  ALEKSANDER KRAWCZYŃSKI
Pracownia Praktycznej Nauki FIzjoterapii      
Stanowisko: instruktor
e-mail: 
tel: 
dyżur: