MGR  ALEKSANDER KRAWCZYŃSKI
Pracownia Praktycznej Nauki FIzjoterapii      
Stanowisko: instruktor
e-mail: 
tel: 
 

 

Dydaktyka:

 

 

Kursy i Szkolenia: