Studenci  mogą się kontaktować z Opiekunem roku w sprawie informacji dotyczących organizacji i toku studiów.
Obowiązki Opiekuna roku:
  • reprezentacja interesów studentów wobec władz wydziału czy Pełnomocnika ds. Fizjoterapii;
  • pomoc w zorganizowaniu wyborów starosty roku, starosty ekonomicznego oraz starostów grup studenckich;
  • przyjmowanie uwag i opinii dotyczących zajęć dydaktycznych od prowadzących  zajęcia oraz od studentów i reagowanie na nie;
  • pomoc informacyjna w organizowaniu uroczystości dyplomatoryjnych;
  • organizowanie zebrań informacyjnych dla danego roku
 
 
Studia stacjonarne
 
Studia 5-letnie magisterskie
rok 1 - dr Agnieszka Wareńczak

 

Studia I° (licencjackie)                                                    Studia II° (uzupełniające magisterskie)
                                                                                      rok 1 - dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska
rok 2 - dr Elżbieta Skorupska                                         rok 2 mgr Aleksander Krawczyński
rok 3 - mgr Katarzyna Galasińska
 
 
Studia niestacjonarne

 

Studia I° (licencjackie)                                                    Studia II° (uzupełniające magisterskie)
                                                                                       rok 1 - dr Przemysław Keczmer
rok 2 - lek. med. Magdalena Łańczak-Trzaskowska        rok 2 - dr Roksana Malak
rok 3 - dr Wojciech Manikowski