Obrona pracy doktorskiej mgr Przemysława Keczmera [19. lipca 2017r]

 

W dniu 19.07.2017r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Przemysława Keczmera pt. Przydatność tomografii rezonansu magnetycznego w ocenie morfometrycznej mięśni u pacjentów w bólem kręgosłupa i promieniowaniem bólu do kończyny dolnej. Komisja Doktorska której przewodniczyła Pani Dziekan WNoZ dr hab. Małgorzata Kotwicka podjęła pozytywną uchwałę o nadanie stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu, która zostanie przedstawiona Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Gratulujemy!!

 

 

The 2017 Conference on Movement and Cognition: "Movement: Brain, Body, Cognition" Oxford, UK [9-11 lipca 2017r.]

 

Mgr Paulina Tomal reprezentowała naszą Katedrę na konferencji The 2017 Conference on Movement and Cognition: "Movement: Brain, Body, Cognition" w Oxford, UK. Konferencja ta skupiała specjalistow z całego świata których zainteresowania wiążą sie z ruchem człowieka, lokomocją, kinezjologią, zaburzeniami lokomocji i rehabilitacją. Pani magister zaprezentowała również wyniki swojej pracy pt. Changes in selected biomechanical gait parameters and postural balance of children under additional load.

 

 

 

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wielkopolski Dzień Fizjoterapii [02 czerwca 2017r.]

 

Niezmiernie nam miło poinformować, iż konferencyjne święto Fizjoterapii zorganizowane na naszej Uczelni okazało się wielkim sukcesem. W Konferencji wzięło udział blisko 500 uczestników z całej Polski. Kierownik Katedry Reumatologii i Rehabilitacji Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski oraz Kierownik Pracowni Praktycznej Nauki Fizjoterapii dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska jako główni organizatorzy zaprosili wielu znakomitych gości,  świetnych specjalistów w dziedzinie fizjoterapii: dr hab. Macieja Krawczyka, prof. dr hab. Jakuba Taradaja, dr hab. Małgorzate Domagalską-Szopę, dr hab. Annę Lubkowską prof. PUM, dr Tomasza Stengerta, dr Annę Żurowską, mgr Ernesta Wiśniewskiego i wielu innych. Zapraszamy do zapoznania się z programem i fotorelacją na stronie.

Na Konferencji znalazło się wiele prac pracowników naszej Katedry:

 1. Włodzimierz Samborski - Rola fizjoterapeuty w świetle nowej ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – korzyści i zagrożenia
 2. Aleksander Krawczyński, Agnieszka Krawczyk–Wasielewska, Włodzimierz Samborski - Kinesiotaping w sportach motorowych
 3. Katarzyna Galasińska, Agnieszka Krawczyk-Wasielewska, Aleksander Krawczyński, Przemysław Lisiński, Włodzimierz Samborski - Wykorzystanie metody PNF w usprawnianiu po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
 4. Natalia Skowron, Roksana Malak, Włodzimierz Samborski - Stymulacja funkcji pokarmowych wg koncepcji NDT Bobath
 5. Agnieszka Krawczyk – Wasielewska, Marta Dajksler, Roksana Malak, Włodzimierz Samborski - Czynniki modyfikujące przebieg choroby w zespołach bólowych kręgosłupa
 6. Julia Jajor, Włodzimierz Samborski - Koordynacja ruchowa kończyn dolnych u kobiet z zespołem Turnera na tle kobiet zdrowych
 7. Roksana Malak, Natalia Skowron, Włodzimierz Samborski - Wspomaganie funkcji pobierania pokarmu u dzieci z problemami neurorozwojowymi
 8. Paulina Tomal, Lechosław B. Dworak, Jarosław Kabaciński, Włodzimierz Samborski - Zmiany wybranych parametrów biomechanicznych chodu dzieci pod wpływem dodatkowego obciążenia
 9. Piotr Poniewierski, dr Anna Kostiukow, dr Roksana Malak, prof. dr hab. Włodzimierz Samborski - Rola hiperbarii tlenowej u dzieci ze spektrum autyzmu
 10. Joanna Borek, Roksana Malak, Marcin Kasperkowicz, Włodzimierz Samborski - Usprawnianie umiejętności manualnych u osób z zespołem Retta

 

 


 

XIII Poznańsko-Szczecińskie Spotkania Reumatologiczne [11-13 maja 2017]

 

Corocznie wraz z Kliniką Reumatologii, Chorób wewnętrzncyh i Geriatrii PUM w Szczecinie organizowana jest w Kołobrzegu Konferencja skupiająca lekarzy reumatologów z całej Polski. Katedra Reumatologii i Rehabilitacji na czele z Profesorem Włodzimierzem Samborskim była gospodarzem XIII edycji Poznańsko-Szczecińskich Spotkań Reumatologicznych.  

 

 

Dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska w Krajowej Radzie Fizjoterapeutów [29 grudna 2016]

 

Podczas I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów podjęto uchwałę wyboru członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Przedstawicielem województwa Wielkopolskiego została Dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska - pracownik naszej Katedry. Gratulujemy!! 

 

 

The 4th European Congress of the ER-WCPT. Liverpool, UK [11-12 listopada 2016]
 
 
Dr Roksana Malak oraz dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska uczestniczyły w zorganizowanym przez Region Europejski World Confederation for Physical Therapy kongresie "The 4th European Congress of the ER-WCPT" w Liverpool przedstawiając pracę:
 
Roksana Malak, Dorota Sikorska, Natalia Skowron, Katarzyna Kosiorek, A. Matych, Krzysztof Gawriołek, J. Borek, Kamila Durczak, K. Gielement, M. Wojtaś, Joanna Samborska, P. Daroszewska, D. Frączak, Michał Matysiak, A. Chwała, Agnieszka Krawczyk-Wasielewska, Włodzimierz Samborski.
Tytuł: Eating difficulties in children with neurodevelopmental disorders.
 
 

 

40 - lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu / International Day of Physioterapy [26-27 czerwca 2015]
 
W dniach 26-27 czerwca 2015 r Uczelnia świętowała Jublieusz 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu, a głównym organizatorem był Dziekan Prof. Włodzimierz Samborski - Kierownik Katedry Reumatologii i Rehabilitacji. Jednocześnie zorganizowano w ramach Jubileuszu: Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Jubileusz 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu" oraz II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową "International Day of Physiotherapy". Pracownicy naszej Katedry czynnie uczestniczyli w organizacji obu Konferencji:
 
Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową     II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową
"Jubileusz 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu"                               "International Day of Physiotherapy"
 
                                                                       Komitet Naukowy
 
Prof. dr hab. Włodziierz Samborski                                          Prof. dr hab. Włodziierz Samborski
Prof. dr hab. Lechosław Dworak                                               Prof. dr hab. Lechosław Dworak
dr hab. Elżbieta Rostkowska Prof. UM                                      dr hab. Elżbieta Rostkowska Prof. UM
dr hab. Przemysław Lisiński                                                     dr hab. Przemysław Lisiński
dr hab. Magdalena Sobieska
 
                                                                 Komitet Organizacyjny
 
dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska                                       dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska 
mgr Przemysław Keczmer                                                        mgr Przemysław Keczmer
Monika Iwańska                                                                       dr Anna Kostiukow
dr Roksana Malak
dr Elżbieta Skorupska
dr Edyta Kinel
dr Marian Majchrzycki
dr Mateusz Romanowski
mgr Julia Jajor
mgr Aleksander Krawczyński
Monika Iwańska
 
 
 
 

 

XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, pt. Fizjoterapia Dziś i Jutro [19-21 listopada 2015]

 

W dniach 19-21 listopada 2015 roku w Pabianicach, w hotelu Fabryka Wełny, odbył się XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, pt. Fizjoterapia Dziś i Jutro, w którym uczestniczyli mgr Julia Jajor i mgr Przemysław Keczmer prezentując prace pracowników Katedry. Udział w konferencji miał na celu propagowanie wiedzy na temat grantu UnderstAID w środowisku fizjoterapeutów i lekarzy rehabilitacji. 

 1. Bednarek A., Mojs E., Krawczyk-Wasielewska A., Keczmer P., Głodowska K., Samborski W., Lisiński P. Mierniki wpływające na poziom depresji u opiekunów osób z chorobą Alzheimera.
 2. Jajor J., Rosołek M., Skorupska E., Krawczyk–Wasielewska A., Lisiński P., Mojs E., Samborski W. Ewaluacja platformy „UnderstAID” przez nieformalnych opiekunów – badania pilotażowe.
 

 

XVIII Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji [17-18 Września 2015]


 

W dniach 17-18 września 2015 roku w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyło się Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji. Tegoroczna edycja wpisała się w obchody 85 lat istnienia warszawskiej Uczelni Wychowania Fizycznego. 
Cykliczność tego wydarzenia naukowego ukierunkowanego na nowe trendy w biomechanice sportu i rehabilitacji, pełni znaczącą rolę w integracji polskiego środowiska naukowców zajmujących się biomechaniką i patomechaniką organizmu człowieka, jak również teoretyków sportu i fizjoterapeutów. Stanowi źródło nowych rozwiązań dla analizy i optymalizacji techniki ruchu, obciążeń biernego i czynnego aparatu ruchu oraz metod diagnozy i oceny biomechaniki ciała ludzkiego.
Tematyka sympozjum objęła następujące zagadnienia: biomechanika sportu, biomechanika układu ruchu, biomechanika rehabilitacji, biomechanika ogólna. Wykłady tematyczne zaprezentowali: dr Ryszard Lisicki – trener tenisa ziemnego w Niemczech równocześnie ojciec wybitnej tenisistki Sabiny Lisicki oraz profesorowie A. Wit, A. Rutkowska-Kucharska, R. Staszkiewicz, R. Maroński, J. Gajewski, A. Mastalerz.
Swoją pracę związaną z zastosowaniem trenażerów interesująco przedstawili goście reprezentujący Sport University w Mińsku (Białoruś).
W sumie odbyło się pięć sesji naukowych obejmujących prezentacje ustne oraz jedna sesja plakatowa. W trakcie Sympozjum zaprezentowanych zostało łącznie 20 referatów oraz 15 prac - w sesji plakatowej.Reprezentując kilka afiliacji przedstawiliśmy 2 prace:
 1. J. Kabaciński, L.B. Dworak, M. Murawa, A. Rzepnicka:  „Dysbalans i deficyt obustronny siły mięśniowej kończyn dolnych koszykarek i siatkarek” 
 2. P. Tomal, L.B. Dworak, J. Kabaciński, A. Rzepnicka, A. Fryzowicz, W. Samborski:  „Wpływ zmiennej masy plecaka szkolnego na podstawowe parametry kinematyczne chodu u 7-lenitch dzieci” (UMP/UAP/PWSZ w Kaliszu/AWF Poznań).


Paulina Tomal

 


 Prof. dr hab. Lechosław B. Dworak - doktorem honoris causa [17 września 2015]
 


 Z wielką przyjemnością zawiadamiamy iż wieloletni pracownik Katedry Reumatologii i Rehabilitacji Prof. dr     hab. Lechosław B. Dworak otrzymał zaszczytny tytuł doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się w dniu 17. września 2015r. Pan Profesor przez wiele lat w naszej Katedrze prowadził zajęcia z Biomechaniki, był promotorem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. 
 

 

 
 

 

Zdrowe Kości 2015, Poznań [6-7 marca 2015]

Kolejna edycja Konferencji reumatologicznej, na której nadzór naukowy pełni dr hab. Piotr Leszczyński  z Katedry Reumatologii i Rehabilitacji a w komitecie naukowym znajduje się również Dziekan WNoZ UMP i Kierownik Katedry Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski.

 


 

I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej [28-29 listopada 2014]

 

W dniach 28-29 listopada 2014 w Poznaniu odbyła się I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej pt. "Psychologia Kliniczna w XXI wieku - teoria i praktyka". Wśród psychologów z całej Polski znalazł się reprezentant naszej Katedry - fizjoterapeuta mgr Przemysław Keczmer, który przedstwił pracę:

 
 

 

 

 


The 2nd Annual International Interdisciplinary Conference, Ponta Delgada - Azores, Portugal, [08-12 Lipca 2014r]W dniach 08-12. lipca dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska oraz prof. dr hab. Włodzimierz Samborski uczestniczyli w międzynarodowej konferencji gdzie zaprezentowane zostały prace pracowników naszej Katedry:
 

 1. Krawczyk-Wasielewska A, Malak R, Mojs E, Samborski W, Millán-Calenti JC, Maseda A, Gregersen R, Maibom K. RECOMMENDATIONS OF THE ALZHEIMER'S DISEASE INTERNATIONAL CONCERNING THE CARE OF PATIENTS WITH DEMENTIAAND THE SITUATION IN POLAND
 2. Krawczyk-Wasielewska A, Skorupska E, Mojs E, Malak R, Keczmer P, Kalmus P, Samborski W. SACROILIAC JOINT SYNDROME – DESCRIPTION OF PAIN ETIOLOGY
 3. Krawczyk-Wasielewska A,  Mojs E, Malak R, Keczmer P, Kalmus P, Łucka D, Samborski W. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESSOF PHYSIOTHERAPYBASED ON THE LOCATIONTHE JOINTCHANGESIN RHEUMATOID ARTHRITIS

 


 


Naukowo - Szkoleniowy dzień Fizjoterapii „International Day of Physiotherapy” [04 czerwca 2014]04 czerwca 2014r. odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „International Day of Physiotherapy” zorganizowana przez: Katedrę Reumatologii i Rehabilitacji, działające przy Katedrze Studenckie Koło Naukowe „Open Physiotherapy” oraz Centrum Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu spotkało się liczne grono wybitnych naukowców, praktyków, fizjoterapeutów i lekarzy oraz studentów fizjoterapii z całej Polski. W Konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników aktywnie poszukujących najnowszej wiedzy o usprawnianiu i diagnostyce pacjentów, oczekujących nowoczesnych rozwiązań z zakresu medycyny. Uczestnikami Konferencji byli zarówno studenci polskojęzyczni jak i studenci fizjoterapii z programu angielskiego.     

 

    Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski wraz z Prof. dr hab.                           Prof. dr hab. Tomasz Kotwicki
          Grzegorzem Oszkinisem otworzyli Konferencję


     
                         Zaproszeni sponsorzy                                      Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski, dr hab. Przemysław
                                                                                                        Lisiński i dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska

    
   Prof. dr hab. Lechosław Dworak, Prof. dr hab. Juliusz Huber                       Warsztaty z metody FITS
                        dr Elżbieta Skorupska
 

 


 II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii” [11-12 kwietnia 2014]

 

W dniach 11-12 kwietnia 2014 roku, w Krakowie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii”. Sesje tematyczne obejmowały praktyczne aspekty pracy z chorymi oraz aktualne problemy fizjoterapii. Program Konferencji obejmował także prezentację plakatów, w trakcie której    
zaprezentowano 28 posterów.
Uczestnicy mieli możliwość wysłuchać wykładów wybitnych gości - przedstawicieli renomowanych ośrodków rehabilitacji nie tylko krajowych ale również zagranicznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu reprezentowali mgr Paulina Tomal i mgr Przemysław Keczmer z Katedry i Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji.


W sesji plakatowej zaprezentowali dwie prace:

 1. Paulina Tomal, Lechosław B. Dworak, Włodzimierz Samborski: „ Zmiany parametrów kinematycznych chodu, sił nacisku pod stopami oraz utrzymania równowagi ciała pod wpływem dodatkowego obciążenia u dzieci w wieku szkolnym”
 2. Przemysław Keczmer, Elżbieta Skorupska, Włodzimierz Samborski: „ Segmentacja mięśni w tomografii rezonansu magnetycznego u pacjentów z bólem kręgosłupa oraz promieniowaniem bólu do kończyny dolnej”

Praca zaprezentowana przez mgr Paulinę Tomal otrzymała wyróżnienie za najciekawszą pracę prezentowaną w sesji plakatowej konferencji.

 

 

Zdrowe Kości 2014, Poznań [7-8 marca 2014]

Kolejna edycja Konferencji reumatologicznej, na której nadzór naukowy pełni dr hab. Piotr Leszczyński  z Katedry Reumatologii i Rehabilitacji a w komitecie naukowym znajduje się Dziekan WNoZ UMP i Kierownik Katedry Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski. 


Obrona pracy doktorskiej dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska [10. lutego 2014]

 

W dniu 10.02.2014r. na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu został nadany stopień naukowy dr n. o zdr. Pani Agnieszce Krawczyk-Wasielewskiej na podstawie pracy doktorskiej pt. " Skuteczność wybranych algorytmów fizjoterapeutycznych w leczeniu objawowym przewlekłych zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa z promieniowaniem do kończyny dolnej" [promotor: Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski]

 

 

Publiczna obrona pracy doktorskiej: (od prawej) dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska, prof. dr hab. Włodzimierz Samborski, dr hab. Jacek Kaczmarczyk, prof. dr hab. Paweł Chęciński, dr hab. Andrzej Nowakowski, Prof. dr hab. Tomasz Kotwicki, dr hab. Piotr Leszczyński, (niewidoczny) dr hab. Przemysław Lisiński

 

 

 

 


 

 

 

Projekt badawczy AAL UnderstAid [09-11. grudnia 2013]
 


W dniach 09-11.12.2013r. w Poznaniu odyło się spotkanie robocze Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego z zagranicznymi jednostkami partnerskimi w ramach współpracy w międzynarodowym projekcie badawczym AAL UnderstAid. W czasie spotkania partnerów konsorcjum blisko 30 naukowców z Polski, Danii i Hiszpanii miało możliwość:

 • wysłuchać wykładów obrazujących wstępne wyniki badań w krajach partnerskich dotyczących demencji,
 • poznać tajniki zarządzania platformą elektroniczną, która umożliwi szybki dostęp do potrzebnych danych nie tylko profesjonalnym pracownikom służby zdrowa, ale przede wszystkim opiekunom zajmującym się osobami z demencją,
 • zapoznać się z organizacją pracy wybranych oddziałów w szpitalach klinicznych UM w Poznaniu.

 

Głównymi organizatorami warsztatów w Poznaniu były Zakład Psychologii Klinicznej, Katedra Nauk Społecznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Katedra Reumatologii i Rehabilitacji w ramach Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu

http://ump.edu.pl/index.php?strona=12_1752_1372840548&am=54,1752

 

 

JM Rektor Prof. dr hab. Jacek Wysocki, Dziekan WNoZ Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski wraz z gośćmi i pracownikami UM

 

 

 

 

dr hab. Przemysław Lisiński z gośćmi na Oddziale Dziennego Pobytu ORSK

 

 


 

 

 

 

23rd Alzheimer Europe Conference - Malta [12 pazdziernika 2013r]W ramach współpracy w międzynarodowym projekcie AAL UnderstAid, Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski, Prof. UM dr hab. Ewa Mojs oraz mgr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska w dnaich 10-12.10.2013r. brali udział w międzynarodowej Konferencji Naukowej '23rd Alzheimer Europe Conference - Living well in a dementia-friendly society" na Malcie.  Na konferencji prezentowano plakat na temat: "The analysis of online support groups for Alzheimer's disease caregivers" autorstwa pracowników Katedry Reumatologii i Rehabilitacji oraz Zakładu Psychologii Klinicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
mgr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska                 Prof. Um dr hab. Ewa Mojs, mgr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska

 

 


 

 

 

 

 

XXIV Kongres Balneologiczny - Świeradów Zdrój [05-08 września 2013r]

W dniach 05-08.09.2013r. odbył się XXIV Kongres Balneologiczny. Organizacją Kongresu Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej podjął się Świeradów Zdrój Sp. z o.o. Nie mogło zabraknąć pracowników naszej Katedry Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji na czele z Kierownikiem Prof. dr hab. Włodzimierzem Samborskim.

 

 

 


W trakcie Kongresu zostały zaprezentowane następujące prace:

 

 1. Samborski W.Aktualne zasady leczenia chorób w uzdrowisku
 2. Skorupska E, Zawadziński J, Kotwicka M, Samborski W. Nowe podejście fizjoterapeutyczne po obiektywnym zdiagnozowaniu bólu mięśniowo-powięziowego.
 3. Keczmer P, Samborski W. Fibromialgia - nowe kryteria, nowa fizjoterapia?
 4. Keczmer P, Skorupska E, Samborski W. Przydatność tomografii rezonansu magnetycznego w ocenie zmian morfologii mięśni u pacjentów z bólem kręgosłupa oraz z promieniowaniem bólu do kończyny dolnej.
 5. Krawczyk-Wasielewska A, Skorupska E, Samborski W. Skuteczność fizjoterapii w leczeniu objawowym zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.
 6. Malak R, Samborski W. Balneoterapia w leczeniu uzdrowiskowym dzieci.

Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski


mgr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska, mgr Przemysław Keczmer, dr Elżbieta Skorupska